Styrelse
Ordförande: SM3VEE

Anders Bergman
Timmervägen 3
SE-821 40 Bollnäs
Tel. 070-6837594

Vise ordförande: SA3BDF  Ola Nilsson
Anneforsvägen 13
SE-821 41 Bollnäs
Tel. 0703759584
Kassör: SM3FXN  Olle Gladh
Pl 8835 C
SE-821 91 Bollnäs

Tel. +46 (0)278 36061

Sekreterare:

 

SA3CFT
Anders Larsson

Edsbyvägen 80
821 30 BOLLNÄS

0278-13307

 

Övrig ledamot:    SM3AGO
Nils Gunnar Hedlund
Polacksgatan 17 A
821 33 BOLLNÄS
0278-13513

 
Postgironummeret till klubben är 692248-8

Sidan uppdaterad 2016-05-22